32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  Pondelok   9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok Utorok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka Streda 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, patróna Spišskej diecézy Sviatok Štvrtok 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka Piatok 13.11. Piatok v cezročnom období Féria Sobota 14.11. Ľubovoľ. spomienka Panny Márie Ľub. spom. Nedeľa 15.11. 33. nedeľa v období cez … [Read more…]

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu a adoráciu

Kostol je otvorený cez týždeň od pondelka do piatku od 9:00 – 12:00 na súkromnú modlitbu a adoráciu. Je to čas stíchnutia, aby sme mohli v našom živote žiť v súlade s Pánom – teda, aby sme svojim životom oslavovali Jeho dobrotu a veľkosť a dokázali šíriť krásu viery tam, kde ju nevidieť. Vhodné je … [Read more…]

sväté omše pokračujú od 2.11. pre 6 ľudí s negatívnym testom

Od 2.11. sú sv. omše znova povolené pre verejnosť. . Platí však, že je potrebné mať potvrdenie na negatívny výsledok testu (neprítomnosť vírusu). Slúžime podľa bežného rozpisu. Prednostnú účasť majú tie rodiny, ktoré dali úmysel na tento termín. Maximálny počet osôb je 6 (aj s kňazom).V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v … [Read more…]