OZNAMY NA SLÁVNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka PIATOK: 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV –  slávnosť Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred srdečné Pán Boh zaplať! V piatok je slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 7.00 h., … [Read more…]

OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka SOBOTA: 23.6. Sv. Jozefa Cafassa, kňaza Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Ján Orolín, ktorý pochádza z Popradu a Miroslava Pafková, pochádzajúca z našej farnosti. Modlime sa za týchto snúbencov. Náš farník Andrej Dominik sa rozhodol študovať na Bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí za kňaza. Prijímačky má už úspešne za sebou. … [Read more…]

OZNAMY NA DESIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PONDELOK: 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola UTOROK: 12.6. Bl. Františka Kensyho a spoloč. mučeníkov, SDB STREDA: 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Patlevič, ktorý pochádza zo Svidníka a Mária Vojtaššáková, ktorá pochádza z našej farnosti. A tiež: Ján Zajac, ktorý pochádza z našej farnosti a Andrea Kováčová, ktorá  pochádza z Dolného Kubína. A tiež: Ján Orolín, … [Read more…]