OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický kalendár: STREDA: 1.11. Slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH             (prikázaný sviatok) ŠTVRTOK: 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých SOBOTA: 4.11. Sv. Karola Boromejského, kňaza; Fatimská sobota Sväté omše v stredu na slávnosť Všetkých svätých (prikázaný sviatok) sú ako v nedeľu. V ten deň bude popoludní  o 15:00 h. na cintoríne pobožnosť za zosnulých. Modliť sa …

OZNAMY NA DVADSIATU DEVIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický kalendár: PONDELOK: 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza SOBOTA: 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov NEDEĽA: 29.10 Výročie posviacky nášho kostola – slávnosť Dnes je misijná nedeľa. Odporúčame vám do modlitieb všetky misie a všetkých misionárov a misionárky na celom svete. Zároveň dnes pri všetkých svätých omšiach je zbierka na misie. Všetkým darcom už vopred za ich …

UPRATOVANIE KOSTOLA

Dátum Rodiny alebo jednotlivci 21.10. r. Schmidtová   r. Bolisegová   r. Globinovská   r. Banášová 28.10. Michal Globinovský   Dávid Kendra   Vanesa Petrasová   Samuel Kendra   Daniel Dominik 4.11. r. Mikurdová   r. Muchová   r. Pálfyová   r. Slimáková 11.11. Tomáš Szekély   Viktória Ďuráčiková   Soňa Martinková   Adam Brejčák …