OZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 10.5. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok Dnes popoludní pozývame všetkých, rodiny, malých i veľkých osláviť sviatok malého  svätca Dominika Savia na saleziánsku chatu na Kvetnicu. Strávime tam spoločné rodinné popoludnie spoznávania života Dominika  Savia, hier a budovania spoločenstva. Dnes o 13:00 h. bude zahajovací akt nainštalovania vlajky – ako jedného          … [Read more…]

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: UTOROK: 1.5. Sv. Jozefa, robotníka STREDA: 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi ŠTVRTOK: 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov V utorok sa začína mesiac máj, ktorý je už tradične zasvätený Panne Márii. Májová pobožnosť bude bývať každý deň o 18.15 h. Máme prvopiatkový týždeň. V stredu, štvrtok a v piatok spovedáme od 16:30 h. V piatok bude vyložená Sviatosť … [Read more…]

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár: PONDELOK: 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka STREDA: 25.4. Sv. Marka, evanjelistu Dnes o 15:00 h. budeme mať adoráciu spojenú s korunkou k Božiemu milosrdenstvu, za nové povolania a za vernosť povolaných. V dnešnú nedeľu  je zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary. V stredu bude mať don Štefan Urban – 45 rokov kňazstva. Chceme sa … [Read more…]