OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA

PONDELOK: 8.8. Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka Odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s požehnaním a modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu bude dnes o 14:00 h. Nevyhlasujeme to každý mesiac, ale pravidlo platí, že vždy po prvom piatku v nedeľu je táto pobožnosť, preto vás pozývame. Je pekné, keď prichádzajú na túto pobožnosť aj manželia alebo rodiny. Dnešným sviatkom …

OZNAMY NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

PONDELOK: 1.1. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY UTOROK: 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianszkého, biskupov a učiteľov Cirkvi STREDA: 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš SOBOTA: 6.1. ZJAVENIE PÁNA NEDEĽA: 7.1. KRST KRISTA PÁNA Dnes o 17.00 h. bude sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa dnes pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za …