DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 12.8. Sv. Jany de Chantal, rehoľníčky ľub. spomienka Utorok 13.8. Utorok 19. týždňa v Cezročnom období féria Streda 14.8. Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka spomienka Štvrtok 15.8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE slávnosť Piatok 16.8. Sv. Štefana Uhorského ľub. spomienka Sobota 17.8. Sobota 19. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 18.8. DVADSIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM  OBDOBÍ … [Read more…]