OZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PONDELOK: 2.7. Návšteva Panny Márie – sviatok UTOROK: 3.7. Sv. Tomáša, apoštola – sviatok ŠTVRTOK: 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov PIATOK: 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Vo štvrtok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Nie je to prikázaný sviatok, ale účasť na svätej omši vám veľmi odporúčame. Sväté omše budú o 7.00 … [Read more…]

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka PIATOK: 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV –  slávnosť Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred srdečné Pán Boh zaplať! V piatok je slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 7.00 h., … [Read more…]

OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: ŠTVRTOK: 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka SOBOTA: 23.6. Sv. Jozefa Cafassa, kňaza Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Ján Orolín, ktorý pochádza z Popradu a Miroslava Pafková, pochádzajúca z našej farnosti. Modlime sa za týchto snúbencov. Náš farník Andrej Dominik sa rozhodol študovať na Bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí za kňaza. Prijímačky má už úspešne za sebou. … [Read more…]