30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25.10.2020)

  Pondelok 26.10. Výročná slávnosť posviacky chrámu Slávnosť Streda 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok Nedeľa 1.11. Slávnosť všetkých svätých Slávnosť  Od soboty (24.10.2020) vrátanedo 1.11. – nie sú verejné sv. omše. (pozri aj: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/ ) V nedeľu 1.11.odvysielame sv. omšu online – bez účasti ľudu cez odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=kUuG2R_YemQ&feature=youtu.be kancelária farského úradu zostáva zatvorená / v prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky … [Read more…]

Aktualizácia pokynov ohľadom sv. omší a bohoslužieb od 24.10. – soboty

Od soboty (24.10.2020) vrátane do 1.11. – nie sú verejné sv. omše. (pozri aj: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/ ) O 9:30 v nedeľu sa pokúsime odvysielať sv. omšu online – bez účasti ľudu cez odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=aG2gR9sMaJU&feature=youtu.be        Tento čas je mimoriadnym časom pre posilnenie vzťahov v domácej cirkvi – v rodine –  teda doma v spoločenstve Boha s ľuďmi. Toto je … [Read more…]

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18.10.2020)

Pondelok 19.10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a spoločníkov mučeníkov, alebo sv. Pavla z Kríža, kňaza ľub. spomienky Štvrtok 22.10. Sv. Jána Pavla II, pápeža ľub. spomienka Piatok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza ľub. spomienka Sobota 24.10. Sv. Antona M. Clareta, biskupa ľub . spomienka Nedeľa 25.10. TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČ.  OBDOBÍ slávnosť Nedeľné sv. omše … [Read more…]