OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. V tomto týždni nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V príhovore účastníkom kongresu „Horizonty a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt … [Read more…]

Úmysly svätých omší – apríl 2018

Nedeľa: 1.4. 700 † Lýdia a Antónia     930 za farníkov     1100 na úmysel celebranta     1830 na úmysel celebranta Pondelok: 2.4. 700 † Tobiáš 930 † František, Libor a František Utorok: 3.4. 1830 † Radomíra Streda: 4.4. 1830 † Rozália, Ondrej, Mária Štvrtok: 5.4. 1830 za zdravie a BP pre Jozefa, … [Read more…]

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Liturgický kalendár: PONDELOK: 9.4. Zvestovanie Pána – slávnosť STREDA: 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva o 15:00 h. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Dnes je možnosť získať úplné odpustky. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sv. … [Read more…]