OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

PONDELOK: 25.12. Narodenie Pána – slávnosť s oktávou UTOROK: 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok STREDA: 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – slávnosť NEDEĽA: 31.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Svätá omša z vigílie Narodenia Pána bude dnes o 16.00 h. a o 24.00 h. bude polnočná svätá omša. Zajtra v pondelok je slávnosť Narodenia Pána. Sväté …

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU – NEDEĽA GAUDETE

V dnešnú nedeľu vás pozývame na Vianočný koncert pod názvom Posolstvo Vianoc, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole v Poprade Veľkej o 15:00 h. Tiež vás pozývame dnes po všetkých svätých omšiach na Vianočný predaj kníh,  ktorý prebieha v Orlovni. V pondelok bude rozlúčka s pani Annou Račekovou. Svätá omša bude o 12:00 h. a pohrebné obrady o 13:00 h. na cintoríne. Modlime sa …

Slávenie Vianočných sviatkov

Nedeľa: 24.12. 7:00, 9:30, 11:00, 16:00, 24:00 Pondelok: 25.12. Narodenie Pána: 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 Utorok: 26.12. Sv. Štefana: 7:00, 9:30, 18:30 Streda: 27.12. Slávnosť sv. Jána, apoštola a evanjelistu – patróna kostola: 17:00 –  (slávnostná odpustová svätá omša). Hlavný celebrant: Matúš Knižacký, kaplán Poprad Nedeľa: 31.12. 7:00, 9:30, 11:00, 17:00 (ďakovná svätá omša) Pondelok: 1.1. …