OSEMNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme ľub. spomienka Utorok 6.8. Premenenie Pána sviatok Streda 7.8. Streda 18. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 8.8. Sv. Dominika, kňaza spomienka Piatok 9.8. Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy sviatok Sobota 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok Nedeľa 11.8. DEVÄTNÁSTA … [Read more…]

SEDEMNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický prehľad: Pondelok 29.7. Sv. Marty spomienka Utorok 30.7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny  a mučenice Ľub. spomienka Streda 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka Štvrtok 1.8. Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka Piatok 2.8. Piatok 17. týždňa v Cezročnom období – prvý piatok féria Sobota 3.8. Sobota 17. týždňa v Cezročnom období – … [Read more…]

Úmysly svätých omší – September 2019

  Nedeľa: 1.9. 700 za zdravie a BP pre Jozefa, Vladimíra a Jozefa     930 za farníkov     1100 † Helena a Ján     1830 † Štefánia Pondelok: 2.9. 1830 † Tomáš, Viktória, Tomáš a Mária Utorok: 3.9. 1830 † Jozef, Helena, Štefan, Helena a Štefan Streda: 4.9. 1830 † Rozália, Andrej a Mária Štvrtok: 5.9. … [Read more…]