28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Streda 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka ľub. spomienka Štvrtok 15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi spomienka Piatok 16.10. Sv. Hedvigy, sv. Margity Márie Alacoque, alebo sv. Gála ľub. spomienky Sobota 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka Nedeľa 18.10. DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZR.  OBDOBÍ slávnosť Budúca nedeľa 18.10. je misijná … [Read more…]

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Pondelok 5.10. Sv. sr. Faustíny Kowalskej ľub. spomienka Utorok 6.10. Sv. Bruna, kňaza ľub. spomienka Streda 7.10. Ružencovej Panny Márie spomienka Piatok 9.10 Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov, alebo sv. Jána Leonardiho, kňaza ľub. spomienka Sobota 10.10. Panny Márie ľub. spomienka Nedeľa 11.10. DVADSIATA ôsma NEDEĽA V CEZROČNOM  OBDOBÍ slávnosť Dnes … [Read more…]