Stretnutie Pastoračnej rady farnosti

V stredu 17.9.2014 sa po dlhšom čase stretla Pastoračná rada farnosti (PRF) na svojom stretnutí. Obsahom stretnutia boli tri body: 1. príprava Dňa farnosti, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.9.2014. Členovia si rozdelili úlohy pre zabezpečenie tohto podujatia. 2. rozdelenie animovania štvrtkovej adorácie Oltárnej sviatosti. Rada sa dohodla, že od októbra sa budú striedať jednak …

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. septembra 2014

Liturgický kalendár Utorok: (23. 9.) sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza – spomienka Sobota: (27. 9.) Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti z príležitosti 90. narodenín 50,- € a z pohrebu Jozefa Grofčíka 100,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Z rozhodnutia otca biskupa zvonček z dnešnej nedele pošleme na podporu činnosti …