Obrad sviatosti zmierenia

SVIATOSŤ ZMIERENIA – keď vchádzam do spovednice pozdravím kňaza: Pochválený buď Ježiš Kristus. – kľaknem si, spolu s kňazom sa nahlas prežehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. – potom hneď pokračujem: S ľútosťou vyznávam svoje hriechy. Posledný raz som sa spovedal(a) . . .  ( kedy? ) (Pri prvej spovedi poviem: … [Read more…]

Sviatosť pokánia a zmierenia

Sviatosť pokánia a zmierenia (spoveď)   Svedomie: je vnútorný hlas, ktorý mi hovorí, čo je dobré a čo zlé. Spytovanie svedomia: uvažujem, čo som spravil zlé (pýtam sa svojho svedomia, čo zlé som spravil). Spovedné zrkadlo: napísané otázky (v modlitebnej knižke), pomocou ktorých sa snažím dobre si spytovať svedomie (uvažovať aké hriechy som spáchal). Ľútosť: je bolesť … [Read more…]

Test o desatore

Otázky k desatoru    meno a priezvisko: ………………………………………………………………………   Komu dal Pán Boh desatoro? ………………………………………………………………………………………………………………….. Základné rozdelenie desatora na dve skupiny. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. Čím prejavím úctu Pánu Bohu (1)? ………………………………………………………………………………………………………………….. Ako mám vyslovovať Božie meno (2)? ………………………………………………………………………………………………………………….. Prečo je nedeľa sviatočný deň (3)? ………………………………………………………………………………………………………………….. Ako máme prežívať sviatočné dni (3)? ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. Ako prejavíme lásku rodičom (4)? … [Read more…]