OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár   Streda: (  3. 9.) Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spom.   Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na potreby farnosti 40,- €,  z pohrebu Márie Ambrozyovej 30,- €, z pohrebu Dušana Slivku 50,- €, z pohrebu Márie Kroščenovej 20,- €.  Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.   Keďže začína nový školský rok, o …