OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. novembra 2014

Liturgický kalendár Pondelok: (10. 11.) sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka Utorok: (11. 11.) sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna našej diecézy – sviatok Streda: (12. 11.) sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka Litánie s požehnaním budú dnes o 14.00 hod. Darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní darovali na opravu veže 655,- € a …