Rekonštrukcia veže

Milí farníci!

Verím, že zo záujmom sledujete opravu fasády veže. Prácu ako hlavný dodávateľ vykonáva firma SANEX zo Spišskej Novej Vsi. Nejde však len o murárske práce, ktoré už prebiehajú, ale s touto prácou však súvisí aj mnoho iných prác. Pripravujeme opravu ciferníka a ručičiek vežových hodín, rekonštrukcia ochodze na  veži (podlahy, zábradlia, kovania). do vežových okien sa vyrábajú a budú osadené nové žalúzie. pripravuje sa výroba a osadenie nových vchodových dverí na ochodze i v hlavnom vchode do kostola. Samozrejme s tým súvisí aj mnoho iných maličkostí. Veľký podiel na realizácii všetkých týchto prác majú členovia Farskej ekonomickej rady, ktorým za to aj takýmto spôsobom vyjadrujem svoju vďaku.

F. Kohút SDB

 rekonšt. veže

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.