Rozpis pobožností Krížovej cesty

16.2. (piatok):            Birmovanci (chlapci)

18.2. (nedeľa):           Rodičia  prvoprijímajúcich detí

23.2. (piatok):            Prvoprijímajúce deti

25.2. (nedeľa):           Ružencové  spoločenstvá

2.3. (piatok):              Novici

4.3. (nedeľa):             Manželia (p.Banašová)

9.3.  (piatok):             Ženy a muži  (p.Tomková)

11.3. (nedeľa):           Deti

16.3. (piatok):            Dôchodcovia  (p.Dominiková)

18.3. (nedeľa):           Birmovankyne (dievčatá)

23.3. (piatok):            Miništranti

25.3. (nedeľa):           Mladí