Ruženec v októbri

 

Nedeľa: 1.10.  –
Pondelok: 2.10.  Ružencové spoločenstvo  Márie Švagerkovej
Utorok: 3.10.  Novici
Streda: 4.10.  Rehoľné sestry z farnosti
Štvrtok: 5.10.  Piatkové stretko (chlapci)
Piatok: 6.10.  Prvoprijímajúce deti
Sobota: 7.10.  Fatimská sobota
Nedeľa: 8.10.  Ružencové spoločenstvo  Jarmily Lištiakovej
Pondelok: 9.10.  Ružencové spoločenstvo Evy Schmidtovej
Utorok: 10.10.  Novici
Streda: 11.10.  Miništranti
Štvrtok: 12.10.  Animátori
Piatok: 13.10.  Birmovanci
Sobota: 14.10.  Ružencové spoločenstvo Márie Šelengovej
Nedeľa: 15.10.  Ružencové spoločenstvo Evy Sarnovskej
Pondelok: 16.10.  Ružencové spoločenstvo  Zuzany Bukovinovej
Utorok: 17.10.  Novici
Streda: 18.10.  Muži
Štvrtok: 19.10.  Miništranti
Piatok: 20.10.  Prvoprijímajúce deti
Sobota: 21.10.  Ružencové spoločenstvo  Márie Šimonovičovej
Nedeľa: 22.10.  Ružencové spoločenstvo  Anny Illenčíkovej
Pondelok: 23.10.  Rodiny
Utorok: 24.10.  Novici
Streda: 25.10.  Piatkové stretko (chlapci)
Štvrtok: 26.10.  Mladí (zbor)
Piatok: 27.10.  Birmovanci
Sobota: 28.10.  Ružencové spoločenstvo Anny Greňovej
Nedeľa: 29.10.  Ružencové spoločenstvo Blaženy Lištiakovej
Pondelok 30.10.  Ružencové spoločenstvo  Kláry Kerestešiovej