Sviatosť krstu

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme  zvyčajne v nedeľu po detskej svätej omši o 11:00 h., alebo v  mesiacoch júl a august po svätej omši o 9:30 h. 

Katechéza pred krstom dieťaťa, (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 17:00 na fare. Vždy sa však treba dohodnúť (aspoň dva týždne predtým).  Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstní rodičia, ktorí nebývajú Poprade – Veľkej, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí, ak prinesú potvrdenie.

Rodičia (nie iní príbuzní), nech požiadajú o krst pre svoje dieťa na fare  najmenej dva týždne pred krstom. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu). Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, to znamená, vo farnosti, kde rodičia reálne bývajú (porov. kán. 857 § 2). Ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde majú trvalé bydlisko (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Na krst je potrebné si priniesť  krstnú košieľku, sviečku a rodičia a krstní rodičia by sa mali pripraviť na krst dobrou svätou spoveďou.

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, sa vyžaduje:

  1. súhlas rodičov, aspoň jeden z nich, alebo zákonného zástupcu;
  2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Krstný rodič:                                                                                                                     

1. má mať úmysel plniť túto úlohu;

2. má zavŕšiť 16 rokov života;

3. má to byť  katolík, pobirmovaný;

4. nesmie to byť slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka);

5. nesmie byť len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez dišpenzu);

6. nesmie to byť človek, ktorý nežije so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam);

7. nesmie to byť človek, ktorý svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.

 8. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca;

Odporúčaná osobná príprava rodičov i krstných rodičov:

K pravidelnému životu kresťana patrí:

  •  pravidelná účasť na sv. omši – aspoň v nedele a prikázané sviatky (sila do života sa čerpá v prvom rade od oltára),
  •  sviatosť zmierenia (aby sa nepretrhlo spojenie s Bohom, alebo aby sa napravilo, čo bolo prerušené…)
  • čítanie Božieho Slova (strava pre dušu),
  • život v spoločenstve veriacich rodín (do neba nik sám nepríde).