Prvé sväté prijímanie

Príprava  na prvé sväté prijímanie 2018-2019

Na prvé sväté prijímanie sa dalo prihlásiť v mesiacoch máj a jún 2018 na fare, ale ak niekto sa pozabudol, tak je možné prihlásiť sa  do 10. 9. 2018 v kancelárii farského úradu a to v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 15:00 do 17:00 hod.  Je potrebné, aby prihlásiť dieťa prišli obaja rodičia spolu s ním. Ak dieťa žije iba s jedným rodičom, tak príde iba jeden rodič.

Podmienkou je, aby dieťa absolvovalo aspoň dva roky náboženskej výchovy v škole

Príprava detí k sviatostnému životu (k prvému svätému prijímaniu) je zverená v prvom rade rodičom, ktorí dieťa dali pokrstiť. Takže príprava prebieha na prvom mieste v rodine.

Príprava detí prebieha systematickým vyučovaním náboženstva na základnej škole.

Príprava prebieha aj vo farnosti prostredníctvom farskej katechézy.

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie:

10. septembra 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

22. septembra 2017 (piatok) o 18:30 h. –  predstavenie detí pri svätej omši;

6. októbra 2017 (piatok) o 17:50 h. –  modlitba ruženca v kostole;

20. októbra 2017 (piatok) o 17:50 h. –  modlitba ruženca v kostole;

22. októbra 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

12. novembra 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;  

10. decembra 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

21. januára 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

11. februára 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

18. februára 2017 (nedeľa) o 14:00 h. – rodičia: animovanie krížovej cesty;

23. februára 2017 (piatok) o 18:00 h.   – deti: animovanie krížovej cesty;

18. marca 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

7. apríla 2017 (sobota) o 9:00 h. –  záverečné preskúšanie detí;

8. apríla 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

14. apríla 2017 (sobota) o 10:00 h. –  slávnosť prvej sviatosti zmierenia;

28. apríla 2017 (sobota) -výlet prvoprijímajúcich detí do Krakowa;

4.  mája 2017 (piatok) o 19:30 h. – nácvik slávnosti 1. sv. prijímania;               

6. mája 2017 (nedeľa) o 16:00 h. –  stretnutie rodičov a detí;

11.  mája 2017 (piatok) o 19:30 h. – nácvik slávnosti 1. sv. prijímania;               

18. mája 2017 (piatok) o 19:30 h. – nácvik slávnosti 1. sv. prijímania;

19.mája 2017 (sobota) o 10:00 h. – sviatosť zmierenia pre deti, rodičov a príbuzných;

19.mája 2017 (sobota) o 12:00 h. –  upratovanie kostola – rodičia;

20. mája 2017 (nedeľa) o 10:00 h. –  slávnosť prvého svätého prijímania;

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00 h. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15 h. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).