Prvé sväté prijímanie

Príprava  na prvé sväté prijímanie 2020-2021

Na prvé sväté prijímanie sa dá prihlásiť začiatkom septembra 2020do 29. 9. 2019 v kancelárii farského úradu a to v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 15:00 do 17:00 h.

Podmienkou je, aby dieťa absolvovalo aspoň dva roky náboženskej výchovy v škole

Príprava detí k sviatostnému životu (k prvému svätému prijímaniu) je zverená v prvom rade rodičom, ktorí dieťa dali pokrstiť. Takže príprava prebieha na prvom mieste v rodine.

Príprava detí prebieha systematickým vyučovaním náboženstva na základnej škole.

Príprava prebieha aj vo farnosti prostredníctvom farskej katechézy.

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie

Rodičia dostanú potrebné informácie pri osobnom stretnutí. Príprava prebieha formou školskej katechézy a farskej katechézy.

Prvé sväté prijímanie bude ………………………

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00 h. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15 h. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).

Prihlášky nájdete v našom kostole na stolíku pri vchode. Alebo tu:Prihláška na prípravu – prijímanie