Prvé sväté prijímanie

Príprava  na prvé sväté prijímanie 2018-2019

Na prvé sväté prijímanie sa dalo prihlásiť v mesiacoch máj a jún 2018 na fare, ale ak niekto sa pozabudol, tak je možné prihlásiť sa  do 10. 9. 2018 v kancelárii farského úradu a to v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 15:00 do 17:00 hod.  Je potrebné, aby prihlásiť dieťa prišli obaja rodičia spolu s ním. Ak dieťa žije iba s jedným rodičom, tak príde iba jeden rodič.

Podmienkou je, aby dieťa absolvovalo aspoň dva roky náboženskej výchovy v škole

Príprava detí k sviatostnému životu (k prvému svätému prijímaniu) je zverená v prvom rade rodičom, ktorí dieťa dali pokrstiť. Takže príprava prebieha na prvom mieste v rodine.

Príprava detí prebieha systematickým vyučovaním náboženstva na základnej škole.

Príprava prebieha aj vo farnosti prostredníctvom farskej katechézy.

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie

Rodičia dostali potrebné informácie pri osobnom stretnutí. Príprava prebieha formou školskej katechézy a farskej katechézy.

Prvé sväté prijímanie bude 16. júna o 10:00 h.

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00 h. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15 h. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).