Sviatosť zmierenia

Priebeh sviatosti zmierenia:

Modlitba pred sv. spoveďou
Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.

 1. Príprava – spytovanie svedomia;
 2. Vyznanie hriechov;
 3. Ľútosť – Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 4. Predsavzatie – túžba napraviť sa;                                                                                                                                      5. Vykonám uložené pokánie;

Modlitba po sv. spovedi:
Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj sebe samému. Ďakujem ti a prosím Ťa, pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste za tebou po celý môj život.Amen.