Úmysly svätých omší – Január 2018

Pondelok: 1.1. 700 na úmysel celebranta
930 za farníkov
1100 na úmysel celebranta
1830 na úmysel celebranta
Utorok: 2.1. 1830 za zdravie a BP pre rodinu
Streda: 3.1. 1830 † Marek, Anna, Helena a Vierka
Štvrtok: 4.1. 1830 † Viktória, Jozef a Ján
Piatok: 5.1. 700 za členov ružencových spoločenstiev
1830 za dobrodincov
Sobota: 6.1. 700 na úmysel celebranta
930 za farníkov
1100 na úmysel celebranta
1830 na úmysel celebranta
Nedeľa: 7.1. 700 † Anna a Pavol
    930 za farníkov
    1100 † Mária, František a rodičia
    1830 † Ladislav, Juraj, Anna, Juraj a Ján
Pondelok: 8.1. 1830 † Peter, Pavol a Emil
Utorok: 9.1. 1830 † Šimon, Katarína, Ignác a Viera
Streda: 10.1. 1830 † Katarína, Anna, Eva a Anna
Štvrtok: 11.1. 1830 † Mária, Jakub, Štefan, Helena, Anna a Štefan
Piatok: 12.1. 1830 † Mária, Eduard a Marta
Sobota: 13.1. 1830 † Anna, Štefan, Jozefína a Rudolf
Nedeľa: 14.1. 700 † František, Libor a František
    930 za farníkov
    1100 † Irena, Klára, Margita, Alžbeta a Klára
    1830 † Jozef
Pondelok: 15.1. 1830 za zdravie a BP pre rodinu
Utorok: 16.1. 1830 † Mária, Ján, Anna, Milan a Mário
Streda: 17.1. 1830 † Margita, Ján, Anton, Martina a Július
Štvrtok: 18.1. 1830 † Lýdia, Vladimír, Lýdia a Vladimír
Piatok: 19.1. 1830 † Danka, Agáta a Milan
Sobota: 20.1. 1830 † Anton a Mária (50 r. manželstva)
Nedeľa: 21.1. 700 † Dušan
930 za farníkov
  1100 za zdravie a BP pre rodinu
  1830 † Anna, Juraj, Anna a Gabriela
Pondelok: 22.1. 1830 † Martin, Mária a Juraj
Utorok: 23.1. 1830 † Jozef a Anna
Streda: 24.1. 1830 † Žofia a Jozef
Štvrtok: 25.1. 1830 † Ján, Justín a Ján
Piatok: 26.1. 1830 † Mária, Štefan a Ondrej
Sobota: 27.1. 1830 † Martin, Mária, Jozef a Mária
Nedeľa: 28.1. 700 † Antónia
    930 za farníkov
    1100 za zdravie a BP pre Martu a Františka s rod.
    1830 za zdravie a BP pre Jozefa, Juraja a Jozefa s rodinami
Pondelok: 29.1. 1830 † Anna, Michal, Štefan a Anna
Utorok: 30.1. 1830 † Ján a Anna
Streda: 31.1. 1700 za saleziánov a saleziánsku rodinu