Úmysly svätých omší – August 2017

Utorok: 1.8. 1830 † Jozef, Katarína, Ján a Emília
Streda: 2.8. 1830 † Mária, Štefan a Ondrej
Štvrtok: 3.8. 1830 † Jakub Edita, Jozef, Helena a Cecília
Piatok: 4.8. 700 za dobrodincov
1830 za členov ružencových spoločenstiev
Sobota: 5.8. 730 † Ján, Žofia, František a Eva
1830 † Dušan
Nedeľa: 6.8. 700 † František
    930 za farníkov
    1830 † Ján a Adriána
Pondelok: 7.8. 1830 † Anna a Ján
Utorok: 8.8. 1830 zdravie a BP pre Jozef, Juraj a Jozef s rodinami
Streda: 9.8. 1830 † Jozef
Štvrtok: 10.8. 1830 † Anton, Mária, Ján, Anna a Vincent
Piatok: 11.8. 1830 † Ladislav, Juraj, Anna, Ján a Juraj
Sobota: 12.8. 1830 † Mária a Andrej
Nedeľa: 13.8. 700 † František a Libor
930 za farníkov
  1830 † Mária, Jozef, Anna, Jozef a Michal
Pondelok: 14.8. 1830 † Helena, Bartolomej, Valent a Margita
Utorok: 15.8. 700 † Mária, Ján, Zuzana a Jozef
1700 † Monika a Ľudovít
1830 za farníkov
Streda: 16.8. 1830 zdravie a BP pre Michala s rodinou
Štvrtok: 17.8. 1830 † Anna, Štefan, Jozefína a Rudolf
Piatok: 18.8. 1830 † Anna, Juraj, Anna a Gabriela
Sobota: 19.8. 1830 † Vratislav
Nedeľa: 20.8. 700 † Anton, Jolana a Anton
930 za farníkov
  1830 zdravie a BP pre Zuzanu a jej rodinu
Pondelok: 21.8. 1830 zdravie a BP pre Máriu s rodinou
Utorok: 22.8. 1830 50 výročie sobáša
Streda: 23.8. 1830 † Štefan
Štvrtok: 24.8. 1830 † Michal, Žofia, Anna a Valentín
Piatok: 25.8. 1830 † Ján
Sobota: 26.8. 1830 † Katarína, Mária a Pavol
Nedeľa: 27.8. 700 † Jozef a Libor
    930 za farníkov
    1830 zdravie a BP pre Jána
Pondelok: 28.8. 1830 zdravie a BP pre Máriu (80 r. života)
Utorok: 29.8. 1830 † Vincent
Streda: 30.8. 1830 † Ondrej a Mária
Štvrtok: 31.8. 1830 zdravie a BP pre František