Úmysly svätých omší – Október 2017

 

Nedeľa: 1.10. 700 za zdravie a BP pre rod. Majerčákovú
    930 za farníkov
    1100 † Nikodém, Mária, Margita a Žofia
    1830 †Anna, Jozef, Ľubomír a Jozef
Pondelok: 2.10. 1830 † Michal, Katarína a Milan
Utorok: 3.10. 1830 za zdravie a BP pre František a Katarína s rodinami
Streda: 4.10. 1830 za zdravie a BP pre Evu
Štvrtok: 5.10. 1830 † Eduard, Milan, Zuzana a Mária
Piatok: 6.10. 700 za dobrodincov
1830 za členov ružencových spoločenstiev
Sobota: 7.10. 730 za zdravie a BP pre Alžbetu
1830 poďakovanie za 80 r. života pre František
Nedeľa: 8.10. 700 † František, Libor a František
    930 za farníkov
    1100 † Klára, Irena, Alžbeta, Klára a Štefan
    1830 † Ján, Žofia, František a Eva
Pondelok: 9.10. 1830 za zdravie a BP pre Matúša a Jakuba
Utorok: 10.10. 1830 † Gejza (1. výročie)
Streda: 11.10. 1830 † Ondrej, Rozália a Mária
Štvrtok: 12.10. 1830 † Ján
Piatok: 13.10. 1830 za zdravie a BP pre František s rodinou
Sobota: 14.10. 1830 za zdravie a BP pre Peter s rod.
Nedeľa: 15.10. 700 † František, Pavol a Jozef
    930 za farníkov
    1100 za zdravie a BP pre Peter
    1830 † Ladislav, Juraj, Anna, Ján a Juraj
Pondelok: 16.10. 1830 † Michal, Mária, Ján a Anna
Utorok: 17.10. 1830 † František, Mária, Ján a Alžbeta
Streda: 18.10. 1830 † Mária a Ondrej
Štvrtok: 19.10. 1830 † Richard a Juliána
Piatok: 20.10. 1830 † Štefan, Margita, Štefan, Ján, Štefan a Helena
Sobota: 21.10. 1830 † Dušan
Nedeľa: 22.10. 700 † Jaroslav
930 za farníkov
  1100 † František
  1830 † Ladislav
Pondelok: 23.10. 1830 za zdravie a BP pre Evu
Utorok: 24.10. 1830 † Mária, Jaroslav, František a Cecília
Streda: 25.10. 1830 † Ján, Mária, Štefan a Ján
Štvrtok: 26.10. 1830 † Ján, František a Anna
Piatok: 27.10. 1830 † Ján, Margita, Anton, Július a Martina
Sobota: 28.10. 1830 za zdravie a BP pre Mária a Ján s rod.
Nedeľa: 29.10. 700 † Žofia, Michal, Stanislav, Katarína a Zuzana
    930 za farníkov
    1100 poďakovanie a prosba o BP pre Zuzanu (50 rokov života)
    1830 † Ján a Katarína
Pondelok: 30.10. 1830 † Katarína, Ján, Katarína a Ján
Utorok: 31.10. 1830 † Peter a Ladislav