ZJAVENIE PÁNA

Liturgický kalendár: 

Pondelok 7.11. Pondelok po Zjavení Pána féria
Utorok 8.1. Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník spomienka
Streda 9.1. Streda po Zjavení Pána féria
Štvrtok 10.1. Štvrtok  po Zjavení Pána féria
Piatok 11.1. Piatok  po Zjavení Pána féria
Sobota 12.1. Sobota  po Zjavení Pána féria
Nedeľa 13.1. KRST KRISTA PÁNA slávnosť

 

  • Odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s požehnaním a modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu bude dnes o 14:00 h.
  • V utorok máme spomienku na dona Titusa Zemana. Práve v tento deň pred 50 rokmi zomrel. Pri tejto príležitosti vás pozývame na svätú omšu o 18:30 h. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie blahoslaveného Titusa.
  • V piatok 11.1. sa po svätej omši tu v kostole uskutoční prednáška o prenasledovaných kresťanoch v Iraku a v Sýrii. O prenasledovaných kresťanoch nám porozpráva Anton Frič, ktorý Irak navštívil viackrát a je autorom troch dokumentárnych filmov o týchto kresťanoch. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude to trvať cca 45 minút.
  • Vypisujeme voľby do farskej hospodárskej rady.  Úloha hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Prosíme vás, keby ste návrhy odporúčaných kandidátov oznámili pánu farárovi do budúcej nedele.
  • Prosíme Vás, aby ste v kostolných laviciach nenechávali použité papierové vreckovky a iné veci. V lavici má byť len modlitebná knižka. Ďakujeme za pochopenie.
  • Ponúkame nové číslo časopisu Rebrík pre deti.